مسعود ترشتوال، سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان، می گوید که صلح برای مردم افغانستان یک آرزو است، اما در این چندین سال به سرابی مانده است که مردم هیچ وقت فرصت رسیدن به آن را پیدا نکرده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن