مسولان بلند پایه ما بجای تجزیه و تحليل از اوضاع پيچيده كشور و آماده گى هاى لازم براى دفع توطیه هاى دشمن، مصروف توطيه عليه یکديگر هستند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن