مسووولیت تحقیق در مورد شهادت شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی در همان زمان و مکان از صلاحیت نزدیکترین دوستان اش بود که هم قدرت را بدست داشتند و هم بیشترین معلومات را در مورد ترورستان داشتند

دکمه بازگشت به بالا
بستن