مشاور رییس جمهور در امور پشتیبانی از نیروهای دفاعی و امنیتی خطاب به آن‌ها گفت: در افغانستان هیچگاهی سعادت رفاه و آرامش به وجود نمی آید، مگر این که وحدت ملی بوجود آید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن