ناتو از هنگام ورودش به افغانستان درگير در بحراني بوده که حجم آن بسيار بزرگتر از افغانستان است و به معناي واقعي يک بحران جهاني به حساب مي آيد. ناتو اهداف خود را در آوان ورود به افغانستان تعريف کرده بود

دکمه بازگشت به بالا
بستن