نوری می گوید: یک نوع نگرش ایجاد شده است که هر کس خیانت کند، قتل کند و بیشترین اموال را غارت کند، قدرت سیاسی و زمینه حضور و تداوم خود را تضمین کرده است!

دکمه بازگشت به بالا
بستن