هرچند گفتگوهای صلح افغانستان به بن بست رسید اما هیات حزب اسلامی مجددا وارد کابل شده است. در همین حال امنیت در افغانستان چنان نابسامان شد که دیگر مردم هیچگونه اعتمادی به حکومت ندارند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن