ه گزارش خبرگزاری رشد، براساس تازه ترین خبری که مواصلت کرده است نشان میدهد که: اخاذی ها همچنان بعد از موافقه مردمی بهسودین، دره میدان، و جبهه مقاومت و کمیسیون نظامی طالبان در دره میدان بیداد می کند

دکمه بازگشت به بالا
بستن