ه گزارش خبرگزاری رشد؛ خانه احزاب سیاسی، نهاد های مدنی و اجتماعی طی نشستی در کابل، ضمن تقبیح نمودن کشتار غیر نظامیان

دکمه بازگشت به بالا
بستن