وزارت مخابرات، افغانستان، کابل، حمله، کشته، زخمی

دکمه بازگشت به بالا
بستن