ولسوالی روی دو آب با ولسوالی های ناامن تاله و برفک و دهنه غوری بغلان هم مرز است و مخالفان مسلح از این مناطقه به روی دو آب حمله کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن