وی از محافظین جنرال داوود فرمانده زون 303 پامیر است که در آخرین تماس تلیفونی خود از بی توجهی فرمانده شکایت کرده و گفت: طالبان خیلی نزدیک شده اند و مهمات نداریم.

دکمه بازگشت به بالا
بستن