وی در مصاحبه با خبرگزاری رشد کمک به تحقق اهداف عدالتخواهانه از طریق فعالیت های سیاسی و مدنی را از دلایل اصلی تاسیس شبکه تلویزیونی “روشنایی” عنوان می کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن