پیش از این نهادهای حمایت از حقوق از خبرنگاران در روزهای ویژه و سال یکی دو بار نشست‌های خبری برگزار می‌کردند و از بلندرفتن آمار خشونت طی یک‌سال می‌گفتند که بیشتر این سال‌ها «خونین» گفته بیرون می‌شدند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن