چشم انداز آينده افغانستان تا حدودي زيادي بستگي به توانايي و ظرفيت نيروهاي امنيتي افغانستان دارد. در وضعيتي که افغانستان با چندين گروه تروريستي و دهشت افکن همانند القاعده، داعش، گروه طالبان، شبکه حقاني

دکمه بازگشت به بالا
بستن