کشور در حال حاضر به سرعت در مسیر بلعیدن در کام فاشیزم در حرکت است ولی رخ دیگر شخصیت داکتر عبدالله فرمانروای کاخ سپیدار که بیش از دو ماه همه در انتظار دیدن آن هستند، هنوز نمایان نشده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن