کلای پارلمان هم دیدند که ما در بین سی چهل میلیون نفر یک آدم نداریم که وزیر دفاع شود افسوس خوردند اما ناامید نشدند و در قبال چند بسته کاغذ ناقابل که اسمش را گذاشته بودند دالر دوباره رای دادند

دکمه بازگشت به بالا
بستن