گرفتن پول سه برابر نسبت به وزارت خارجه، به طور مثال در گذشته يک شهروند 200 افغاني برای تاييد اسناد خود می پرداخت حال با كاپی كردن اسناد بايد 600 افغانی بپردازد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن