گزارش ديگری حكايت دارد كه سفير اجازه نشستن در موتر رييس جمهور را هم نيافت و بجاى او يكى از مشاوران رياست جمهوری همنشين رييس جمهور در موتر نمبر يک شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن