گزارش های وجود دارد که در برخی از مناطق دور دست افغانستان، مردم به این باور اند که تطبیق واکسین خلاف اسلام است و مشکلات صحی دیگری را به بار می آورد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن