گلاجان عبدالبدیع صیاد، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «فهرست نام رأی‌دهنده‌گان، تقویم انتخابات و کوچک‌ساختن حوزه‌های انتخاباتی، تمام این‌ها در اولویت کار ما استند و کار بالای آن‌ها جریان دارد.»

دکمه بازگشت به بالا
بستن