یک دپیلومات غربی که از معرفی نامش پرهیز کرده گفته است که فعالیت های روسیه درافغانستان افزایش یافته و بالمقابل تحرکات امریکا کاهش یافته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن