آشنا اضافه کرد: وقتی کرزی آنان را نادان خطاب می کند و نکوهش می کند، بحث این است، چیزی را که خود کاشته درو می کند. اراده مردم یک چیز بود و خواست سیاسی آقای کرزی چیز دیگری بود

دکمه بازگشت به بالا
بستن