آشنا در ادامه انتقاد از صحبت های رییس جمهور می گوید: از مجموع حرف های رییس جمهور تنها یک حرف قابل دفاع است آن هم صحبتی است که از اراده دولت برای مبارزه با کسانی که در نهادهای امنیتی حرف می زند

دکمه بازگشت به بالا
بستن