آصف آشنا، فعال سیاسی می گوید که رئیس جمهور غنی از روزهای قبل از برگزاری انتخابات یک چیز را می فهمید که اگر رای بیاورد یا نه، با توجه به زد و بندها با آمریکا به کرسی ریاست جمهوری می رسد

دکمه بازگشت به بالا
بستن