آقای غنی همچنان افزود: “مسوولیت کابینه، به عنوان کابینه نه از وزیر به وزیر بلکه از کل کابینه همرای شورای ملی به یک وضاحت در چارچوب بودجه۱۳۹۶برسد، یک به یک زیر فشار گرفته نمی‌توانیم،

دکمه بازگشت به بالا
بستن