آنان میگویند که به علت نبود نشانه بازرگانی مشخص بازرگانی ونبود بازاریابی، شماری ازفراورده های داخلی با نام و نشان کشورهای بیرونی با چند برابربهای بلند تر دربازارها بفروش میرسند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن