از سویی دیگر مؤمن الحدیدی مدیر سازمان پزشکی قانونی اردن، با تأکید بر افزایش آمار خودکشی ها در سال های گذشته افزود: «در چند سال گذشته آمار خودکشی ها از 20 مورد در سال به 50 الی 70 مورد رسیده است».

دکمه بازگشت به بالا
بستن