از سوی دیگر طالبان درصدد هستند تا با آغاز عملیات بهاری منصوری بدخشان و قندوز را به تصرف خود درآورند، آنان کوشش دارند تا در یک اقدام وسیع نظامی تاجیکستان را با تهدید مواجه سازند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن