از منابع نزدیک به طالبان به گوش می رسد مقامات ارشد این گروه به شدت در حال رایزنی برای وحدت صفوف و اتخاذ رهبری واحد برای طالبان هستند. رایزنی های درون گروهی طالبان در حالی به انجام می رسد

دکمه بازگشت به بالا
بستن