افغانستان یکی از ناامن ترین کشورها برای زندگی کودکانی است، از 5 میلیون کودک در افغانستان دو میلیون آن مجبور به کار کردن هستند که یک میلیون کودک مشغول کارهای شاقه و طاقت فرسا است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن