اکنون که روسیه خواستار توضیحات درباره چگونگی بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار ازفهرست سیاه سازمان ملل متحد شده است، روند برداشتن تحریم ها بر حکمتیار شش ماه به تعویق می افتد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن