این بانوی رنگین چشم افغان به روز چهارشنبه در شهر پیشاور پاکستان به اتهام جعل سازی شناسنامه توسط پولیس پاکستان بازداشت شد و به روز جمعه درپشت درهای بسته دادگاهی درپشاورحضور یافت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن