با این حساب شما تصور کنید ما حداقل شش میلیارد آدم در کرۀ زمین داریم؛ که نصف شان زن تشریف دارند و این سه میلیارد زن و دختر همه کج هستند که غیر از مولوی مبشر هیچ کسی قادر به دیدن این همه کجی نیست

دکمه بازگشت به بالا
بستن