با تشدید روز افزون ناامنی ها، اقشار مختلفی از مردم ملکی فرار را بر قرار ترجیح داده اند و بصورت دسته جمعی و گروهی به ولایات دیگر، کشورهای دیگر و حتی قاره های دیگر پناهنده شده اند

دکمه بازگشت به بالا
بستن