ببرک کارمل، شوروی، ارتش سرخ، افغانستان، حامد کرزی

دکمه بازگشت به بالا
بستن