به عبارت دیگر می توان ادعا کرد مساله افغانستان هم اکنون به عنوان یک مساله منفی مطرح است و سیاست مداران دنیا ترجیح می دهند با احتیاط و محافظه کاری از کنار آن عبور کرده و مانور چندانی روی آن ندهند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن