به گزارش خبرگزاری رشد، از هنگام تشکیل و پایه ریزی حزب جمعیت اسلامی بعنوان صدای واحد و یگانه ی تاجیک تبارها تاکنون قریب به 45 سال می گذرد ولی دیرزمانی است

دکمه بازگشت به بالا
بستن