به گزارش خبرگزاری رشد؛ این دپلومات ارشد امریکایی تاکید می ورزد که زنان تجارت پیشه و کارکنان زن در افغانستان می توانند نقش قوی را در رشد اقتصادی افغانستان ایفا کنند و باید از آنها حمایت شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن