به گزارش خبرگزاری رشد؛ این کارمندان همچنان تأکید کرده‎اند که به علت نبود کار ناگزیر اند با این حقوق ناچیز کارهای شاقه انجام دهند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن