به گزارش خبرگزاری رشد؛ براساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، نتایج امتحان کانکور تا هنوز 28 فیصد از نتایج سال ۱۳۹۵ بر روی وبسایت این وزارت آپلود گردیده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن