به گزارش خبرگزاری رشد؛ برخی از اعضای پارلمان جوانان افغانستان، از عدم شفافیت انتخاب اعضا در این پارلمان ابراز نگرانی کرده و این مجلس را مملو از فساد و تبعیض عنوان می کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن