به گزارش خبرگزاری رشد؛ به اساس هدایت سرپرست وزارت امور داخله، منسوبین قوماندانی زون 101 آسمایی کابل و ریاست عمومی ضد حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله ، به کمک شهروندان کابل شتافتند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن