به گزارش خبرگزاری رشد؛ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، همواره از دستاورد سترگ آزادی مطبوعات حمایت نموده و قانون اساسی و قانون رسانه‌ها، آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها را تضمین کرده است

دکمه بازگشت به بالا
بستن