به گزارش خبرگزاری رشد؛ دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی، می گوید که تيم تخنيکى، با پيلوتان اين طياره ها نيز در امريکا آموزش ديده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن