به گزارش خبرگزاری رشد؛ دو رهبر دیروز تلیفونی صحبت کردند و نخست وزیر پاکستان کشورش را متعهد به سرکوب هراس‌افگنان عنوان کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن