به گزارش خبرگزاری رشد؛ رئیس شورای عالی صلح و وزیر امور خارجه، امروز از سوی مجلس نمایندگان به منظور ارایه پاسخ فراخوانده شده بودند، اما به جای آنها، معاونان شان در جلسه حضور یافتند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن