به گزارش خبرگزاری رشد؛ رحیل محمد فرملی معین تعلیمات تخنیکی و مسکلی وزارت معارف هنگام عقد این تفاهمنامه گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها می‌تواند بر غنامندی تولیدات داخلی کشور کمک کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن