به گزارش خبرگزاری رشد؛ سید علی شاه سادات سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: شرکت افغان تیلی یک از بزرگترین تهیه کنندگان باندوید انترنت از طریق فایبر نوری در افغانستان می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن