به گزارش خبرگزاری رشد؛ عزیز رفیعی رئیس گروه مشترک جامعه مدنی گفت: مبنای حکومت وحدت ملی اجرایی شدن ماده های توافقنامه سیاسی است، در غیر آن حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن